1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

           จากกรณีที่ ทาง “เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา” ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกา สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษี เตรียมเก็บ 9%   สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปนั้น 

           ล่าสุด วันนี้ “ 4 ตุลาคม 2560”  นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ให้สัมภาษณ์ชี้แจงว่า การที่มีการระบุว่า ในปี 2561 จะเก็บภาษี ร้อยละ 9  เป็นเพียงเทคนิคในการเขียนกฎหมาย ทุกรัฐบาลตลอด 25 ปี ที่ผ่านมา ที่ต่างมีการเขียนไว้แบบนี้ และเมื่อถึงเวลาจริงๆ เชื่อเลยว่าจะมีการออกพระราชกฤษฎีกาเพื่อลดภาษีมูลค่าเพิ่มให้คงอยู่ที่ร้อยละ 6.3  เมื่อไปบวกกับภาษีท้องถิ่นก็เป็นร้อยละ 7  เหมือนเดิม 

           อธิบดีกรมสรรพากร ยังอธิบายอีกว่า เดิมทีประมวลรัษฎากรออกมาเมื่อปี 2534  ได้กำหนดให้เพดานการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ร้อยละ 10 แต่หลังจากนั้นในทุกๆ ปีเริ่มตั้งแต่ปี 2535 จะมีการออกพระราชกฤษฎีกาคงไว้ที่ 6.3% เหมือนเดิม ยกเว้นปี 2540 ที่มีการขยับขึ้นภาษีมูลราคาเพิ่มเป็น 10% ในช่วงสั้นๆ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของไอเอ็มเอฟ แต่ต่อมามีการต่อรองและลดลงมาเหลือ 6.3% เหมือนเดิมนั่นเอง


แหล่งที่มา        : kapook
เรียบเรียงโดย    :  Ruby888